PENAFIAN

Maklumat Dikumpul

e-JobsMalaysia tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi pengguna portal ini.
Laman ini mengguna cookies untuk mengenalpasti pengguna yang kembali melawat laman web. Cookies tidak merekod sebarang maklumat di komputer pelayar dan juga tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi atau sulit di dalamnya. 

Pautan Pihak Ketiga

Laman ini mempunyai pautan luar ke laman web Kerajaan dan Bukan Kerajaan yang lain. Pelayar perlulah sedar bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan privasi laman web yang lain. Anda adalah dinasihatkan untuk membaca dan memahami pernyataan privasi bagi setiap laman web yang mereka layari.

Penafian

Pihak e-JobsMalaysia tidak akan bertanggungjawab diatas sebarang kerugian yang dialami pengguna ketika melayari laman ini.